Vår klubbtidning Pekingesen

En tidning som medlemmarna själva bestämmer vad den ska innehålla, genom att skicka in något
som hör till vår ras, ja även annat trevligt. Bilder av våra älsklingar, berättelser från vardagen, resultat från
utställningar ja allt som kan vara av intresse. Vår redaktör, tar tacksamt emot allt material och förslag till vår tidning,
så tveka inte, skicka in så får vi andra får läsa och roas av detta.

Glöm inte att skicka in resultat på valpar som varit på utställning under 2016 med namn och resultat samt domare,
bifoga dessutom en kopia av katalogbladet samt kopia av kritiken och en ev. bild samt givetvis datum på utställningen,
till redaktören för vår fina tidning.

I detta nummer:
Bilder, reportage, berättelser, resultat av Pekingeselogens medlemmar samt annonser och mycket annat som hör till vår ras.

Nyfiken på vår fina tidning, bli medlem så får du 4 nummer om året med allt om Pekingeser

Vår fina tidning Pekingesen utkommer med fyra nummer om året.

Pekingesen utkommer i mars, juni, sept samt dec
Sista manusdag är 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 1 november
Annonspriser:
Helsida i färg 250 SEK
Halvsida i färg 125 SEK
Helsida i svart/vit 175 SEK
Championannons helsida svart/vit 100 SEK
Championannons helsida i färg inkl. bild 300 SEK
Radannons/per rad 5 SEK
Kommersiell annons per sida i färg 500 SEK 2 sidor 900 SEK
Kommersiell annons svart/vit 300 SEK 2 sidor 500 SEK
Kennelannons på Pekingese-Logens Webbsida 100 SEK per år

Kennelannons ska var inbetald senast sista mars.


Valpresultaten från Pekingeselogens inofficiella utställning ska vara inskickade före den 31 december varje år
för att räknas med i årets bästa listor.
Skicka pris/namn/plats/domare/ägare/ till Urban Prytz så att ni inte missar någon poäng för er valp.

Skicka till: v.ordforande@pekingeselogen.com