Välkommen till Pekingeselogen

Klubben för dig som älskar PekingeseKallelse
Pekingeselogens ordinarie årsmöte 2022
Söndagen den 20 februari kl 15.00
Mötet sker via Teams

Stadgeenliga handlingar
Motioner och ärenden ska vara styrelsen tillhanda
skriftligen senast 3 veckor före årsmötet.
För att kunna delta på mötet behöver du ha tillgång
till en dator, surfplatta eller telefon med ljud (gärna bild)
samt Internetuppkoppling.
Vi kommer i god tid att meddela alla medlemmar hur detta kommer att gå till.

Har du frågor är du välkommen att kontakta
Samuel Carlid
ordforande@pekingeselogen.com

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!


Om du inte redan är medlem i Pekingeselogen är du hjärtligt välkommen.
Klicka här för att bli medlem.