Välkommen till Pekingeselogen

Det är sorg i Pekingeselogen, Ulla Bergkvist finns inte med oss längre.
Hon somnade in på förmiddagen den 16 januari på Norrtälje sjukhus.
Ulla Bergkvist har alltid levt med och nära motorsporten, dels som aktiv förare i rally i unga år till de senaste decennierna
där hon med järnhand ansvarat för Eldarnas ekonomi.
Hon har även skött ekonomin i Pekingeselogen.
Ulla hade även bostonterrier i unga år.
Ulla Bergkvist efterlämnar maken Åke samt barn och barnbarn.
 


 

SKKs Centralstyrelse har på sitt möte den 7-8 november 2018 fattat följande beslut gällande Pekingese-Logen:

• CS återtar delegationen för pekingese från Svenska Dvärghundsklubben, SDHK att gälla från den 1 januari 2019 tills vidare
• SKKs Avelskommitté blir ansvarig för rasen i frågor som rör avel
• SKKs Domarkommitté blir ansvarig för domarkompendier och frågor som rör domare etc.
• Pekingese får inte delta på SDHKs utställningar fr.o.m. den 1 januari 2019 och tills vidare
• SKKs Föreningskommitté blir ansvarig specialklubb

Pekingese-Logen har skrivit till SKKs Centralstyrelse och bett om en motivering till detta beslut.
Vi har ännu inte fått svar på denna förfrågan.
Vi återkommer så fort vi får ytterligare information.

Den som vill ha ytterligare information kan kontakta vår vice ordförande Urban Prytz.
070-822 99 52
v.ordforande@pekingeselogen.com


Nyheter

Information om BOAS

Lista på icke-nordiska rasspecialister, läs mer här

Information från SKK angående tryggt valpköp. Läs mer här

Intervju-undersökning av uppfödare publicerad. Läs den genom att klicka här!

Äldre nyheter hittar du här

Nu finns Pekingeselogen på Facebook!