Välkommen till Pekingeselogen


Kallelse till Medlemsmöte / Årsmöte

Mötet sker i Lidköping i samband med Skaraborgs KKs utställning lördagen 11:e maj 2019.
Före årsmötet har vi ett medlemsmöte med början 10.30.
Årsmötet börjar efter medlemsmötet tidigast 11.00.
På årsmötet avhandlas stadgeenliga frågor.
Motioner och övriga frågor skall vara styrelsen tillhanda
senast tre veckor före årsmötet

Anmäl ditt deltagande till sekreteraren eller ordförande senast två veckor före mötet.
Detta för att klubben bjuder på något att äta så vi vet hur mycket mat vi skall beställa.
Meddela även om du är allergisk eller vegetarian till
v.ordforande@pekingeselogen.com eller ring Urban 0708-229952
Kontakt sekreterare: sekreterare@pekingeselogen.com tel nr 0703-618014
Kontakt ordförande: ordforande@pekingeselogen.com tel nr 0474-61015
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna


SKKs Centralstyrelse har på sitt möte den 7-8 november 2018 fattat följande beslut gällande Pekingese-Logen:

• CS återtar delegationen för pekingese från Svenska Dvärghundsklubben, SDHK att gälla från den 1 januari 2019 tills vidare
• SKKs Avelskommitté blir ansvarig för rasen i frågor som rör avel
• SKKs Domarkommitté blir ansvarig för domarkompendier och frågor som rör domare etc.
• Pekingese får inte delta på SDHKs utställningar fr.o.m. den 1 januari 2019 och tills vidare
• SKKs Föreningskommitté blir ansvarig specialklubb

Pekingese-Logen har skrivit till SKKs Centralstyrelse och bett om en motivering till detta beslut.
Vi har ännu inte fått svar på denna förfrågan.
Vi återkommer så fort vi får ytterligare information.

Den som vill ha ytterligare information kan kontakta vår vice ordförande Urban Prytz.
070-822 99 52
v.ordforande@pekingeselogen.com


Nyheter

Pekingeselogens styrelse fattade ett enhälligt beslut den 12/3 2019 om att ansöka om fullvärdigt medlemskap i Specialklubben SDHK.

Information om BOAS

Lista på icke-nordiska rasspecialister, läs mer här

Information från SKK angående tryggt valpköp. Läs mer här

Intervju-undersökning av uppfödare publicerad. Läs den genom att klicka här!

Äldre nyheter hittar du här

Nu finns Pekingeselogen på Facebook!