Om du vill bli medlem i Pekingeselogen gäller följande:
Medlemsavgiften för 2018/2019 är 300:-/år
Familjemedlem 75:-/år

Du blir enklast medlem genom att sätta in medlemsavgiften
på Pekingese-Logens plusgirokonto 602286-7

Inbetalning från annat land: 350:- kr
Familjemedlem 75:- kr
Konto nr 34692060441 Nordea Bank AB
Swift adress: NDEASESS, IBAN SE2595000099604206022867