Registreringsstatistik för PEKINGESE i Sverige åren 2009-2018

REGISTRERINGSSTATISTIK
Reg.-år Antal reg. valpar födda i Sverige Antal reg. importer Antal reg. totalt Antal kullar (uppfödda i Sverige) Antal svenska uppfödare
2009 39 6 45 13 8
2010 39 1 40 17 9
2011 36 5 41 15 10
2012 41 11 52 16 8
2013 23 6 29 13 8
2014 29 10 39 15 12
2015 35 5 40 17 7
2016 13 6 19 8 6
2017 20 13 33 10 7
2018 18 1 19 10 7

 

Antal registrerade pekingese i SKK åren 2009 – 2018

Antalet registrerade pekingesevalpar minskade fram till 2008. Det var en minskning med 55 % jämfört med 2003. Toppnoteringen de senaste 25 åren på 116 registrerade pekingese (inkl importer) är från år 2001. 2017 och 2018 har endast 20 resp. 18 valpar födda i Sverige registrerats.

ÅR 2018

7 olika uppfödare har registrerat minst en kull under 2018.
En uppfödare har registrerat 3 av de 10 kullarna, en uppfödare har registrerat 2 kullar och övriga fem uppfödare har registrerat en kull vardera. Samtliga 7 uppfödare har registrerade kennelnamn. En av dessa sju har registrerat sin första pekingese-kull under året. Samtliga uppfödare utom en är medlemmar i Pekingese-Logen.

7 hanhundar och 10 tikar har lämnat de 10 kullarna som registrerades under 2018.

Fem av hanhundarna är champions. En av dem är inte utställd. 5 är svenskregistrerade varav 3 importer. Två av de använda hanhundarna är således svenskuppfödda.

Av de 10 tikarna är 5 utställda (tre av dem är champions). Två av tikarna är importerade och resterande åtta är svenskuppfödda.

Totalt är således 11 av de 17 hundarna som använts i avel utställda.

Under 2018 registrerades en import (2017 registrerades 13 importer). Denna tik kommer från England.

NÅGRA UPPGIFTER OM ÅREN 2014-2018

Antalet registrerade valpar uppfödda i Sverige har varierat mellan 13 och 35 st per år. Snittet för femårsperioden blir 23 valpar per år.

Sammanlagda antalet importer under femårsperioden är 35 st vilket motsvarar 23 % av samtliga registreringar. Nästan var fjärde pekingese är med andra ord en import.

Sammanlagda antalet kullar uppfödda i Sverige är 60 st (i medel 12 kullar per år) och antalet registrerade valpar uppföda i Sverige är 115 st. Det genomsnittliga antalet valpar per kull är 2 st.

Antalet uppfödare som registrerat minst en kull varierar mellan 6 och 12 uppfödare per år.

Totalt har 19 olika uppfödare registrerat minst en kull under femårsperioden. Av dessa har 10 uppfödare endast registrerat en kull. En uppfödare har registrerat 22 kullar (35 valpar) under femårsperioden. Ingen av de övriga uppfödarna har registrerat mer än 5 kullar under denna period.

Inavelsgraden har varierat mellan 0,5 och 2,7 under femårsperioden 2013-2017. Inavelsgraden för denna period är 1,5. Inavelsgraden för 2018 kan inte beräknas förrän samtliga födda valpar är registrerade.

För ytterligare information hänvisas till källorna:
http://hundar.skk.se/hunddata
http://hundar.skk.se/avelsdata


Registreringsstatistik för PEKINGESE i Sverige åren 2003-2016

 

REGISTRERINGSSTATISTIK
Reg.-år Antal reg. valpar födda i Sverige Antal reg. importer Antal reg. totalt Antal kullar (uppfödda i Sverige) Antal svenska uppfödare
2003 85 5 90 36 14
2004 60 9 69 24 11
2005 59 2 61 23 11
2006 75 6 81 24 13
2007 71 6 77 24 12
2008 38 8 46 16 8
2009 39 6 45 13 8
2010 39 1 40 17 9
2011 36 5 41 15 10
2012 41 11 52 16 8
2013 23 6 29 13 8
2014 29 10 39 15 12
2015 35 5 40 17 7
2016 13 6 19 8 6

 

Antalet registrerade pekingesevalpar minskade fram till 2008. Det var en minskning med 55 % jämfört med 2003. Åren 2008-2015 har antalet legat runt 40 valpar per år. Toppnoteringen de senaste 24 åren på 116 registrerade pekingese (inkl importer) är från år 2001. 2016 har endast 13 valpar födda i Sverige registrerats

Antal registrerade pekingese i SKK åren 2003 – 2016

 

ÅR 2016

6 olika uppfödare har registrerat minst en kull under 2016. En uppfödare har registrerat 3 av de 8 kullarna, övriga fem uppfödare har registrerat en kull vardera. Samtliga 6 uppfödare har registrerade kennelnamn. En av dessa sex har registrerat sin första pekingese-kull under året.

6 hanhundar och 8 tikar har lämnat de 8 kullarna som registrerades under 2016. Samtliga de 6 hanhundarna är utställda (fyra av dem är champions). Alla 6 är svenskregistrerade och 2 är importer. Fyra av dessa sex är således svenskuppfödda.

Av de 8 tikarna är 6 utställda (fyra av dem är champions). En av tikarna är importerad och resterande sju är svenskuppfödda.

Pekingesen är sett till antalet registreringar en liten ras. Rasen hamnar 2016 på sista plats på listan över antalet registreringar av de 33 raserna i sällskapshundsgruppen (grupp 9).

Under 2016 registrerades 6 importer (2015 registrerades fem importer). Dessa kommer från Bosnien-Hercegovina (2), Ungern (2), Litauen (1) och Norge (1).

NÅGRA UPPGIFTER OM ÅREN 2012-2016

Antalet registrerade valpar uppfödda i Sverige har varierat mellan 13 och 41 st per år. Snittet för femårsperioden blir 28 valpar per år.
Sammanlagda antalet importer under femårsperioden är 38 st vilket motsvarar 21 % av samtliga registreringar. Var femte pekingese är med andra ord en import.

Sammanlagda antalet kullar uppfödda i Sverige är 69 st (i medel 14 kullar per år) och antalet registrerade valpar uppföda i Sverige är 141 st. Det genomsnittliga antalet valpar per kull är 2 st.

Antalet uppfödare som registrerat minst en kull varierar mellan 6 och 12 uppfödare per år.
Totalt har 15 olika uppfödare registrerat minst en kull under femårsperioden. Av dessa har 4 uppfödare endast registrerat en kull. En uppfödare har registrerat 27 kullar (49 valpar) under femårsperioden. Ingen av de övriga uppfödarna har registrerat mer än 6 kullar under denna period.

Inavelsgraden har varierat mellan 0,5 och 2,2 under femårsperioden 2011-2015. Inavelsgraden för 2016 kan inte beräknas förrän samtliga födda valpar är registrerade.

För ytterligare information hänvisas till källorna:
http://hundar.skk.se/hunddata
http://hundar.skk.se/avelsdata