Styrelse och organisationslista

Ordförande

Samuel Carlid
Örkälla 91
743 94 Skyttorp
070-3508378

ordforande@pekingeselogen.com


Vice Ordförande

Stefan Mörk, Åkersberga

v.ordforande@pekingeselogen.com


Sekreterare

Inger Hansson

sekreterare@pekingeselogen.com


Kassör (adjungerad)

kassor@pekingeselogen.com


Ledamot

Peter Carlsson Mörk

 


Ledamot

Liz-Beth Liljekvist

liz-beth.liljekvist@pekingeselogen.com


Suppleant

Lise-Lotte Johansson, Falkenberg

lise-lotte.johansson@pekingeselogen.com


Suppleant 2

Christina Marquardsen


Firmatecknare

Ordförande och kassör


Verkställande Utskott

Ordförande, vice ordförande och kassör


Revisor

Maria Åhlin


Revisorssuppleant

Pierre Lago


Avelsråd/avelskommitté

Liz-Beth Liljekvist

avelsrad@pekingeselogen.com


Utställningskommittén

Peter Carlsson Mörk

utstallning@pekingeselogen.com


Valphänvisare

Therese Wisén
Herrestad Skräddarefällan 1
331 95 Värnamo
070-4643236

valpformedlare@pekingeselogen.com


Ansvarig poängberäknare

Henrik Johansson

henrik.johansson@pekingeselogen.com


Medlemsansvarig

Lise-Lotte Johansson

medlem@pekingeselogen.com


Redaktör

Annika Helgessen
Häradsö Västergård
568 92 Skillingaryd

redaktor@pekingeselogen.com


Webbansvarig

Styrelsen

webbmaster@pekingeselogen.com


Valberedningen

Britt-Marie Eriksson (sammankallande)
Rikke Jensen
Gabriella Carlid

valberedning@pekingeselogen.com