Styrelse och organisationslista

Ordförande

Samuel Carlid
Örkälla 91
743 94 Skyttorp
070-3508378

ordforande@pekingeselogen.com


Vice Ordförande

Stefan Mörk, Åkersberga

v.ordforande@pekingeselogen.com


Sekreterare

Inger Hansson

sekreterare@pekingeselogen.com


Kassör

Gunilla Albrightsen, Strängnäs

kassor@pekingeselogen.com


Ledamot

Ewa Granath, Moholm

ewa.granath@pekingeselogen.com


Ledamot

Liz-Beth Liljekvist

liz-beth.liljekvist@pekingeselogen.com


Suppleant

Lise-Lotte Johansson, Falkenberg

lise-lotte.johansson@pekingeselogen.com


Suppleant 2

Carina Sunesson

carina.sunesson@pekingeselogen.com


Firmatecknare

Ordförande och kassör


Verkställande Utskott

Ordförande, vice ordförande och kassör


Revisor

Marina Åhlin


Revisorssuppleant

Pierre Lago


Avelsråd/avelskommitté

Liz-Beth Liljekvist

avelsrad@pekingeselogen.com


Utställningskommittén

Samuel Carlid
Tel 070-3508378
ordforande@pekingeselogen.com


Valphänvisare

Therese Wisén
Herrestad Skräddarefällan 1
331 95 Värnamo
070-4643236

valpformedlare@pekingeselogen.com


Ansvarig poängberäknare

Henrik Johansson

henrik.johansson@pekingeselogen.com


Medlemsansvarig

Lise-Lotte Johansson

medlem@pekingeselogen.com


Redaktör

Annika Helgessen
Häradsö Västergård
568 92 Skillingaryd

redaktor@pekingeselogen.com


Webbansvarig

Styrelsen

webbmaster@pekingeselogen.com


Valberedningen

Therese Wisén (sammankallande)
Rita Olofsson
Britt-Marie Eriksson

valberedning@pekingeselogen.com