Styrelse och organisationslista mandatperioden 2018-2019

Ordförande

Börje Carlsson
Johannesbergsvägen 7 H
574 74 Ramkvilla
0474-610 15

ordforande@pekingeselogen.com


Vice Ordförande

Urban Prytz
Guldsmedsgatan 15
532 31 Skara
070-8229952

v.ordforande@pekingeselogen.com


Sekreterare

Lars Andersson
Kullarna 421
438 94 Härryda
070-3618014

sekreterare@pekingeselogen.com


Kassör

VAKANT

kassor@pekingeselogen.com


Ledamot

Kathleen Berggren
Hjortvägen 26 B
311 41 Falkenberg
070-5809489

kathleen.berggren@pekingeselogen.com


Ledamot

Lisa Linnerborg
Stora Vägen 131-3
263 73 Arild
070-4594546

lisa.linnerborg@pekingeselogen.com


Ledamot

Henrik Johansson
Kullarna 421
438 94 Härryda
073-5793647

henrik.johansson@pekingeselogen.com


Ledamot

Pia Arvidsson
Lillrådavägen 44
761 75 Norrtälje
073-7813520

pia.arvidsson@pekingeselogen.com


Suppleant 1

Britt-Marie Eriksson
Svartkärrsvägen 4A
133 32 Saltsjöbaden
072-5003323

brittmarie.eriksson@pekingeselogen.com


Suppleant 2

VAKANT

kassor@pekingeselogen.com


Firmatecknare

Ordförande och Kassör


Verkställande Utskott

Ordförande, Vice Ordförande och Sekreterare


Revisor

Gunnel Samuelsson
Bäckstigen 6, Grebo
585 95 Linköping
013-55266

gunnel@beguns.se


Revisorssuppleant

Niels Johansson
Källgatan 3
702 31 Örebro
070-3408037

niels1johansson@telia.com


Avelsråd

Henrik Johansson
Kullarna 421
438 94 Härryda
073-5793647

avelsrad@pekingeselogen.com


Avelskommittén

Henrik Johansson
Kullarna 421
438 94 Härryda
073-5793647
avelsrad@pekingeselogen.com

Lisa Linnerborg
Stora Vägen 131-3
263 73 Arild
070-4594546

Kathleen Berggren
Hjortvägen 26 B
311 41 Falkenberg
070-5809489


Utställningskommittén

Styrelsen
utstallning@pekingeselogen.com


Valphänvisare

Therese Wisén
Herrestad Skräddarefällan 1
331 95 Värnamo
070-4643236

valpformedlare@pekingeselogen.com


Ansvarig poängberäknare samt medlemsansvarig

Urban Prytz
Guldsmedsgatan 15
532 31 Skara
070-8229952

v.ordforande@pekingeselogen.com


Redaktör

Therese Wisén
Herrestad Skräddarefällan 1
331 95 Värnamo
070-4643236

redaktor@pekingeselogen.com


Webbansvarig

Dan Svärdh
Hammaren 18
457 45 Hamburgsund
070-5475398

webbmaster@pekingeselogen.com


Valberedningen

Sammankallande
Therese Wisén
070-4643236

Rita Olofsson
076-2287452

Fred Janzon
073-0214782

valberedning@pekingeselogen.com