Styrelse och organisationslista mandatperioden 2017-2018

Ordförande

Börje Carlsson
Johannesbergsvägen 7 H
574 74 Ramkvilla
0474-610 15

ordforande@pekingeselogen.com


Vice Ordförande

Urban Prytz
Guldsmedsgatan 15
532 31 Skara
070-8229952

v.ordforande@pekingeselogen.com


Sekreterare

Lars Andersson
Kullarna 421
438 94 Härryda
070-3618014

sekreterare@pekingeselogen.com


Kassör

Ulla Bergqvist
Södra Kustvägen 52
761 97 Norrtälje
0176-265155

kassor@pekingeselogen.com


Ledamot

Kathleen Berggren
Simons gata 5
451 75 Uddevalla
070-5809489

kathleen.berggren@pekingeselogen.com


Ledamot

Annika Helgesson
Häradsö Västergård
568 92 Skillingaryd
070-2587124

annika.helgesson@pekingeselogen.com


Ledamot

Henrik Johansson
Kullarna 421
438 94 Härryda
073-5793647

henrik.johansson@pekingeselogen.com


Ledamot

Pia Arvidsson
Lillrådavägen 44, 761 75 Norrtälje
073-7813520
pia.arvidsson@pekingeselogen.com


Suppleant 1

Ulla Bergqvist
Södra Kustvägen 52
761 97 Norrtälje
0176-265155

ulla.bergqvist@pekingeselogen.com


Suppleant 2

Britt-Marie Eriksson
Svartkärrsvägen 4A
133 32 Saltsjöbaden
072-5003323

brittmarie.eriksson@pekingeselogen.com


Firmatecknare

Ordförande och Kassör


Verkställande Utskott

Ordförande, Vice Ordförande och Sekreterare


Revisor

Gunnel Samuelsson
Bäckstigen 6, Grebo
585 95 Linköping
013-55266

gunnel@beguns.se


Revisor suppleant

Niels Johansson
Källgatan 3
702 31 Örebro
070-3408037
niels1johansson@telia.com


Avelsråd

Henrik Johansson
Kullarna 421
438 94 Härryda
073-5793647

avelsrad@pekingeselogen.com


Avelskommittén

Henrik Johansson
Kullarna 421
438 94 Härryda
073-5793647
avelsrad@pekingeselogen.com

Annika Helgesson
Häradsö Västergård
568 92 Skillingaryd
070-2587124

Kathleen Berggren
Simons Gata 5
451 75 Uddevalla
070-5809489


Utställningskommittén

Styrelsen
utstallning@pekingeselogen.com


Valphänvisare

Therese Wisén
Herrestad Skräddarefällan 1
331 95 Värnamo
070-4643236

valpformedlare@pekingeselogen.com


Ansvarig poängberäknare samt medlemsansvarig

Urban Prytz
Guldsmedsgatan 15
532 31 Skara
070-8229952

v.ordforande@pekingeselogen.com


Redaktör

Therese Wisén
Herrestad Skräddarefällan 1
331 95 Värnamo
070-4643236

redaktor@pekingeselogen.com


Webbansvarig

Dan Svärdh
Hammaren 18
457 45 Hamburgsund
070-5475398

webbmaster@pekingeselogen.com


Valberedningen

Sammankallande
Samuel Carlid
070-7867024

Therese Wisén
070-4643236

Rita Olofsson
076-2287452

valberedning@pekingeselogen.com