Styrelse och organisationslista mandatperioden 2019-2020

Ordförande

Kathleen Berggren
Hjortvägen 26B
311 41 Falkenberg
070-5809489

ordforande@pekingeselogen.com


Vice Ordförande

Urban Prytz
Guldsmedsgatan 15
532 31 Skara
070-8229952

v.ordforande@pekingeselogen.com


Sekreterare

Åsa Korva
Krokvägen 31, lgh 1002
341 35 Ljungby
Tel 076-8978490

sekreterare@pekingeselogen.com


Kassör/adjungerad

Börje Carlsson

kassor@pekingeselogen.com


Ledamot

Henrik Johansson
Kullarna 421
438 94 Härryda
073-5793647

henrik.johansson@pekingeselogen.com


Ledamot

Catrin Sydbrink
Bivägen 1
811 93 Sandviken
070-4353890

catrin.sydbrink@pekingeselogen.com


Ledamot

Hélène Nilsson
070-1688636

helene.nilsson@pekingeselogen.com


Ledamot

Magdalena Johansson
Norra Sjöbogatan 9
506 42 Borås
Tel 073-4039663

magdalena.johansson@pekingeselogen.com


Suppleant 1

Samuel Carlid
Tel 070-3508378

samuel.carlid@pekingeselogen.com


Suppleant 2

Britt-Marie Eriksson
Svartkärrsvägen 4A
133 32 Saltsjöbaden
072-5003323

brittmarie.eriksson@pekingeselogen.com


Firmatecknare

Ordförande och Vice ordförande


Verkställande Utskott

Ordförande, vice ordförande och sekreterare


Revisor

Gunnel Samuelsson


Revisorssuppleant

Niels Johansson


Avelsråd/avelskommitté

Henrik Johansson
Kathleen Berggren


Utställningskommittén

Samuel Carlid
Tel 070-3508378

utstallning@pekingeselogen.com


Valphänvisare

Therese Wisén
Herrestad Skräddarefällan 1
331 95 Värnamo
070-4643236

valpformedlare@pekingeselogen.com


Ansvarig poängberäknare

Henrik Johansson

henrik.johansson@pekingeselogen.com


Medlemsansvarig

Magdalena Johansson

magdalena.johansson@pekingeselogen.com

Catrin Sydbrink

catrin.sydbrink@pekingeselogen.com


Redaktör/tidningsgrupp

Therese Wisén
Herrestad Skräddarefällan 1
331 95 Värnamo
070-4643236

Åsa Korva
Klockaregårdsvägen 72 lgh 1001
341 35 Ljungby
Tel 076-8978490

redaktor@pekingeselogen.com


Webbansvarig

Samuel Carlid
Tel 070-3508378

webbmaster@pekingeselogen.com


Valberedningen

Therese Wisén (sammankallande)
Rita Olofsson
Annika Helgesson

valberedning@pekingeselogen.com