Styrelse och organisationslista

Ordförande

Samuel Carlid
Örkälla 91
743 94 Skyttorp
070-3508378

ordforande@pekingeselogen.com


Vice Ordförande

Stefan Mörk
Södra Rörängsslingan 9
184 91 Åkersberga

v.ordforande@pekingeselogen.com


Sekreterare

Ewa Granath
Moholm 62
549 92 Moholm

sekreterare@pekingeselogen.com


Kassör

Gunilla Albrightsen

kassor@pekingeselogen.com


Ledamot

Lotta Gustavsson


Suppleant

Sara Nordin
Tel 070-8973796

sara.nordin@pekingeselogen.com


Suppleant 2

Lise-Lotte Johansson
Vinbergs Kyrkby 302
311 94 Falkenberg

medlem@pekingeselogen.com


Firmatecknare

Ordförande och kassör


Verkställande Utskott

Ordförande, vice ordförande och kassör


Revisor

Lennart Abrahamsson


Revisorssuppleant

Fred Janzon


Avelsråd/avelskommitté

Marianne Lindström

avelsrad@pekingeselogen.com


Utställningskommittén

Sara Nordin
Tel 070-8973796

utstallning@pekingeselogen.com


Valphänvisare

Therese Wisén
Herrestad Skräddarefällan 1
331 95 Värnamo
070-4643236

valpformedlare@pekingeselogen.com


Ansvarig poängberäknare

Henrik Johansson

henrik.johansson@pekingeselogen.com


Medlemsansvarig

Lise-Lotte Johansson

medlem@pekingeselogen.com


Redaktör

Annika Helgessen
Häradsö Västergård
568 92 Skillingaryd

redaktor@pekingeselogen.com


Webbansvarig

Styrelsen

webbmaster@pekingeselogen.com


Valberedningen

Therese Wisén (sammankallande)
Rita Olofsson
Britt-Marie Eriksson

valberedning@pekingeselogen.com