För att uppfödare ska få annonsera valpkull här krävs det:

-Medlemskap i Pekingese-logen.
-Föräldrarna är registrerade i SKK.
-Att man följer SKKs grundregler.

Tänk på att:

Meddela valpförmedlaren när valp är såld

Förlängning av valpförmedling efter valpen är 4 månader.