RAS 2017

Det är hög tid för Pekingese-Logen att revidera sin Rasspecifika AvelsStrategi RAS.
Styrelsen har tagit fram ett förslag till en sådan. Detta förslag finns redovisat nedan.

Styrelsen är mycket tacksam för synpunkter på förslaget från er medlemmar. Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt står bakom dokumentet. Meningen är att detta dokument ska vara vägledande för vårt avelsarbete de kommande åren.
 
Synpunkter på förslaget till RAS 2017  mottages tacksamt av  sekreteraren Lars Andersson senast den 30 september på sekreterare@pekingeselogen.com.