Pekingese-Logens poängberäkningsregler för vinstrikaste pekingese.
Gällande från 2017-01-01

VINSTRIKASTE VALP

BIR-valp    10 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande valp inom rasen.
BIM-valp     7 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande valp inom det egna könet.
Bhv/Btv 2     5 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan
Bhv/Btv 3     3 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan
Bbv/Btv 4     1 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan

HP krävs för poäng i vinstrikaste valp.

VINSTRIKASTE PEKINGESE HANE/TIK

BIR        10 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande hund i officiell klass inom rasen.
BIM     7 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande hund i officiell klass inom det egna könet.
Bhkl/Btkl 2     5 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan
Bhkl/Btkl 3     3 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan
Bhkl/Btkl 4     1 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan

CK krävs för poäng i vinstrikaste pekingese.

VINSTRIKASTE VETERAN

BIR-veteran         10 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande veteran inom rasen.
BIM-veteran          7 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande veteran inom det egna könet.
Bhvetkk/Btvetkk 2    5 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan
Bhvetkk/Btvetkk 3    3 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan
Bhvetkk/Btvetkk 4    1 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan

Excellent krävs för poäng i vinstrikaste veteran.

VINSTRIKASTE UPPFÖDARE

Vinstrikaste uppfödare kan bara den bli som under året haft minst 2 uppfödningar som placerats i bästa hanhundsklass respektive bästa tikklass.
Uppfödare får tillgodoräkna sig de 5 fem bästa uppfödningarnas 5 bästa tävlingsresultat i Vinstrikaste vuxna.

Dessutom tillkommer 10 poäng för varje HP-tilldelad uppfödargrupp samt 10 extra poäng för varje slagen uppfödargrupp.
Poäng medräknas endast för de fem bästa placeringarna.

VINSTRIKASTE AVELSHANE/TIK

Avelshane/tik tillgodoräknas de 5 bästa avkommornas 5 bästa tävlingsresultat i Vinstrikaste vuxna.
Avelshanen/tiken måste ha minst två avkommor som placerats i bästa hanhundsklass respektive bästa tikklass.

Dessutom tillkommer 10 poäng för varje HP-tilldelad avelsgrupp samt 10 extra poäng för varje slagen avelsgrupp.
Poäng medräknas endast för de fem bästa placeringarna.

POÄNGBERÄTTIGADE UTSTÄLLNINGAR

Samtliga internationella och nationella SKK/Länsklubbs-utställningar, alla officiella SDHK-utställningar samt
PEKINGESE-LOGENs officiella och inofficiella specialutställningar (inkl. de som arrangeras inom ramen för den s.k. Minigruppens samverkan) är kvalificerande.

HUR MAN FÅR POÄNG

# poäng vunna över hundar som deltagit i tävlingar ovan, dock ej strukna hundar på utställningen.
# poäng tagna på de 5 bästa placeringar under utställningsåret, gäller samtliga klasser från 1/1 till 31/12
# poängen skall räknas från 5 olika domare under utställningsåret.

VILKA FÅR POÄNG

# ALLA deltagande hundar i ovanstående tävlingar oavsett nationalitet eller ägare har rätt att delta och konkurrera på vinstrikaste listorna för pekingese.
# Eventuella ICKE medlemmars hundar kommer ej att uppvaktas eller tilldelas eventuella priser som PL står för till vinnande hundar.
# Grupp och BIS placeringar ger inga extra poäng på någon av listorna.

Pekingese-Logens poängberäkningsregler för vinstrikaste pekingese. Gällande från 2017-01-01

VINSTRIKASTE VALP

BIR-valp    10 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande valp inom rasen.
BIM-valp     7 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande valp inom det egna könet.
Bhv/Btv 2     5 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan
Bhv/Btv 3     3 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan
Bbv/Btv 4     1 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan

HP krävs för poäng i vinstrikaste valp.

VINSTRIKASTE PEKINGESE HANE/TIK

BIR        10 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande hund i officiell klass inom rasen.
BIM     7 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande hund i officiell klass inom det egna könet.
Bhkl/Btkl 2     5 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan
Bhkl/Btkl 3     3 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan
Bhkl/Btkl 4     1 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan

CK krävs för poäng i vinstrikaste pekingese.

VINSTRIKASTE VETERAN

BIR-veteran         10 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande veteran inom rasen.
BIM-veteran          7 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande veteran inom det egna könet.
Bhvetkk/Btvetkk 2    5 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan
Bhvetkk/Btvetkk 3    3 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan
Bhvetkk/Btvetkk 4    1 poäng + 1 poäng enligt BIM ovan

Excellent krävs för poäng i vinstrikaste veteran.

VINSTRIKASTE UPPFÖDARE

Vinstrikaste uppfödare kan bara den bli som under året haft minst 2 uppfödningar som placerats i bästa hanhundsklass respektive bästa tikklass. Uppfödare får tillgodoräkna sig de 5 fem bästa uppfödningarnas 5 bästa tävlingsresultat i Vinstrikaste vuxna.

Dessutom tillkommer 10 poäng för varje HP-tilldelad uppfödargrupp samt 10 extra poäng för varje slagen uppfödargrupp. Poäng medräknas endast för de fem bästa placeringarna.

VINSTRIKASTE AVELSHANE/TIK

Avelshane/tik tillgodoräknas de 5 bästa avkommornas 5 bästa tävlingsresultat i Vinstrikaste vuxna. Avelshanen/tiken måste ha minst två avkommor som placerats i bästa hanhundsklass respektive bästa tikklass.

Dessutom tillkommer 10 poäng för varje HP-tilldelad avelsgrupp samt 10 extra poäng för varje slagen avelsgrupp. Poäng medräknas endast för de fem bästa placeringarna.

POÄNGBERÄTTIGADE UTSTÄLLNINGAR

Samtliga internationella och nationella SKK/Länsklubbs-utställningar, alla officiella SDHK-utställningar samt PEKINGESE-LOGENs officiella och inofficiella specialutställningar (inkl. de som arrangeras inom ramen för den s.k. Minigruppens samverkan) är kvalificerande.

HUR MAN FÅR POÄNG

# poäng vunna över hundar som deltagit i tävlingar ovan, dock ej strukna hundar på utställningen.
# poäng tagna på de 5 bästa placeringar under utställningsåret, gäller samtliga klasser från 1/1 till 31/12
# poängen skall räknas från 5 olika domare under utställningsåret.

VILKA FÅR POÄNG

# ALLA deltagande hundar i ovanstående tävlingar oavsett nationalitet eller ägare har rätt att delta och konkurrera på vinstrikaste listorna för pekingese.
# Eventuella ICKE medlemmars hundar kommer ej att uppvaktas eller tilldelas eventuella priser som PL står för till vinnande hundar.
# Grupp och BIS placeringar ger inga extra poäng på någon av listorna.