Lilly Johansson har lämnat oss.

Lilly var Pekingese-Logens första hedersmedlem. Lilly var med och anordnade den första av en rad lyckade utställningar på Nääs Slott med många deltagande hundar. Hon startade och gav i privat regi ut tidningen ”Pekingesen” tillsammans med Margareta Furenvik. Det var också hemma i Lillys vardagsrum som rasklubben Pekingese-Logen bildades. Naturligtvis ställde Lilly upp som ordförande de första krävande åren och såg med säker hand till att klubben utvecklades i rätt riktning.

Lilly har även i hög grad, kanske mer än någon annan de senaste decennierna, bidragit till rasens utveckling i Sverige. Lilly har såväl genom genomtänkta importer av avelshundar från England som genom egen framgångsrik uppfödning gjort sig mycket känd även utanför landets gränser. Den första utställningshunden som jag själv såg Lilly ställa ut var Ch Shiarita Royal Prince. Han liksom flera andra importer såsom GB Ch Gamble of Singlewell, Ch Singlewell Roc’s Rufus och Ch Singlewell Senator har betytt oerhört mycket även för andra uppfödare. Otaliga är de gånger Lilly ställt upp för andra uppfödare. Lilly har låtit oss andra använda hennes avelshanar då det varit lämpligt, hon har hjälpt många uppfödare att komma igång genom att förse dem med förstklassiga avelstikar samt genom att generöst dela med sig av sitt stora kunnande och sin gedigna erfarenhet.

Själv besökte jag Lilly första gången 1978 när jag skulle skaffa mig min första pekingese. Det var en otroligt lärorik dag då jag fick gå över samtliga hennes hundar samtidigt som Lilly berättade om de olika hundarnas fel och förtjänster. Lillys sista utställningsstjärna blev Ch St Sanja What’s New to Pekehuis. En underbar hund exteriört och mentalt. Så blev han också BIS på Pekingese-Logens specialutställning på Nääs 2001.

Lilly fick ett långt liv – 95 år fyllda vid sin bortgång. Vi är många som skall minnas Lilly med tacksamhet för hennes livslånga hängivenhet till vår ras. Vila i frid Lilly – alltid i våra pekingese-tankar.

Pekingese-Logen hade skickat en vacker krans till och representerades på Lillys begravning av Lars Andersson och Henrik Johansson.


Lilly ställer ut på Pekingese Imperial Show 1981 under Bo Bengtsson


Lilly vinner bästa valp på Nääs 1983 med Thai Chi of Priorsway under Pamela Edmond


Lilly med Ch St Sanja What’s New to Pekehuis på Nääs 1999 under Carmel O’Riordan


Lillys Ch St Sanja What’s New to Pekehuis vinner bästa hanhundsklassen på Nääs 1999 under Carmel O’Riordan


Lilly med en av sina sista tikar


En av Lillys framgångsrika pekingese av egen uppfödning var Ch Lih-Jo’s Wille Son of Fred.
Han ägdes och visades av Marie-Louise Backfolk